Hoàn thiện nẹp omega inox 304 đen gương, nẹp trần và tay nắm cửa biệt thự Quận 7

Hoàn thiện nẹp omega inox 304 đen gương, nẹp trần và tay nắm cửa biệt thự Quận 7: + Hoàn thiện các hạng mục: Nẹp omega inox 304 đen gương chạy chỉ trần thạch cao Nẹp inox 304 vàng gương ốp mặt dựng trần tròn thạch cao. Tay nắm cửa chính bằng inox 304 vàng …