Gương chữ nhật bo góc kích thước 1200 x 800

6.500.000